EPC- Labelpremie

EPC- Labelpremie

 • De EPC-labelpremie is er voor alle woningeigenaars.
  Deze premie werd eerst ingevoerd voor nieuwe eigenaars, maar werd dus uitgebreid naar alle eigenaars van een woning of wooneenheid (bijv. appartement).
 • De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan van 2019.
  Het EPC-label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat (EPC) van
  • de woning heeft EPC-label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen
  • de wooneenheid heeft EPC-label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label B halen.;
 • Het behaalde EPC-label moet worden aangetoond na 5 jaar met een nieuw EPC. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-labelpremie.
 • Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s).
 • De premie kan in schijven worden verkregen.
  Bijvoorbeeld: als een eigenaar binnen de 5 jaar de woning renoveert en in aanmerking komt voor een premie voor label C, kan diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking komen voor een bijkomende premie voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5 jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.
 • Raadpleeg alle voorwaarden van de EPC-labelpremie het Informatieblad 2021((opent in nieuw venster)) van Fluvius.

Bedrag

Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie
(afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar)
Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie
voor beschermde afnemers

(afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar)
woning
met EPC-label
E of F
 • 5.000 euro als label A wordt behaald
 • 3.750 euro als label B wordt behaald.
 • 2.500 euro als label C wordt behaald
 • 6.000 euro als label A wordt behaald
 • 4.500 euro als label B wordt behaald.
 • 3.000 euro als label C wordt behaald
wooneenheid (appartement, …)
met EPC-label
D, E of F
 • 3.750 euro als label A wordt behaald
 • 2500 euro als label B wordt behaald.
 • 4.500 euro als label A wordt behaald
 • 3.000 euro als label B wordt behaald

Uitzonderingen

De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus.

 • Wie al 1 investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een premie heeft aangevraagd of aanvraagt, zit automatisch in het traject van de Totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie;
 • Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

De EPC-labelpremie is cumuleerbaar met de energiepremies per maatregel (isolatie, beglazing, …) zelf.

Bron: https://www.vlaanderen.be/epc-labelpremie-bij-energierenovatie