Asbestinventaris

Alle stappen van asbestinventaris tot asbestattest

De Vlaamse Regering heeft als doel om al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor het jaar 2001, in kaart brengen. Tegen het jaar 2040 wil men Vlaanderen volledig asbestveilig maken, door actief het asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen. Het asbestattest is dan ook verplicht vanaf eind 2022 bij de verkoop van woningen en gebouwen die voor 2001 gebouwd zijn. Bij Keuringsfirma kan u terecht voor een dergelijke professionele asbestinventaris.

Tegen 2032 moet uiteindelijke iedereen die een gebouw bezit met bouwdatum voor 2001 een asbestattest hebben. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurders van het pand. In gebouwen die na 2000 gebouwd zijn, is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Toch kan het natuurlijk dat u toch twijfels heeft over bepaalde materialen. In het postinterventiedossier vindt u alle informatie over de materialen die gebruikt werden bij de bouwwerken. Dit dossier is verplicht voor alle gebouwen vanaf 1 mei 2001.

 

Wat is het verschil tussen een asbestattest en attestinventaris?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het aanwezige asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het normale, dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens deze inspectie worden bijgevolg nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat daarentegen wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met volledige zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden uit het gebouw.

Asbest gemeenschappelijke delen:

Het asbestattest gemeenschappelijke delen is een cruciaal document dat van belang is bij de verkoop van een appartement. Met name voor gebouwen met gemeenschappelijke delen onder mede-eigendom. Naast het vereiste asbestattest voor het private gedeelte van een appartement, is het ook noodzakelijk om een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen. Een asbestattest wordt uitgegeven na het maken van een asbestinventaris van een gebouw. Het beschrijft welke materialen of onderdelen van het gebouw asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd kan worden.

Wanneer moet het Asbest GD aanwezig zijn?

Het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen is nog niet verplicht, maar dat zal veranderen in 2025. Vanaf 1 mei 2025 moet elke verkoop van een appartement vergezeld gaan van een asbestattest voor de gemene delen. Tot die datum volstaat een asbestattest voor uw eigen appartement of kavel. Het is echter verstandig om nu al actie te ondernemen! Dit kan door het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen op de agenda te plaatsen van de volgende algemene vergadering van mede-eigenaars. Zo kunt u ervoor zorgen dat u tegen 2025 klaar bent om uw appartement te verkopen zonder problemen. Bovendien draagt u zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving voor uzelf en de andere bewoners of bezoekers van het gebouw.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heb je een vraag of wil je meer informatie?

We denken er graag samen over na – Contacteer ons voor een gesprek