Asbestdeskundige

Met een asbestinventaris worden alle asbestmaterialen van een gebouw of werkzone beschreven. In heel België zijn werkgevers verplicht om over een asbestinventaris te beschikken, waardoor het dan ook wordt opgesteld na iedere inspectie door een asbestdeskundige ter plaatse. Daarnaast is de kans aanwezig dat in de toekomst een asbesttest voor alle gebouweigenaren verplicht wordt.

Hoe gaat onze asbestdeskundige te werk?

De inhoud van een asbestinventaris is eigenlijk heel eenvoudig. Een asbestinventaris is een opsomming van alle aanwezige asbestmaterialen in een gebouw of werkzone. Een inventaris wordt na iedere inspectie opgemaakt door onze asbestdeskundige en bestaat uit alle materialen en onderdelen die mogelijk asbest bevatten. Het asbesthoudende materiaal wordt in een asbestinventaris beoordeeld, waarna het veilig wordt beheerd of verwijderd.

Twee verschillende soorten asbestinventaris

Er bestaan twee verschillende soorten asbestinventarissen, namelijk een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris. Voordat er onderhouds- of renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, moet een destructieve asbestinventaris worden gedaan. Tijdens een destructieve asbestinventaris worden alle asbestmaterialen beschreven.

Tijdens een niet-destructieve asbestinventaris of visuele inventaris worden alle rechtstreekse asbestbronnen beschreven die een risico vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Gedurende de inspectie worden wanden en vloeren niet beschadigd, terwijl dit bij een destructieve asbestinventaris wel het geval is.

Wanneer wordt een asbestinventaris opgemaakt?

Iedere werkgever is verplicht om een asbestinventaris op te stellen voor gebouwen waar personeel werkzaam is. De verplichting bestaat al sinds 1995 en geldt onder andere voor onderstaande bedrijven:

  • Scholen
  • Crèches
  • Gemeentegebouwen

Als er tijdens een inventaris blijkt dat er asbest in het gebouw aanwezig is, dan moet de werkgever een beheerprogramma opmaken. In het beheerprogramma staat vermeld hoe de werkgever jaarlijks de asbestinventaris moet laten actualiseren.

Hoe maakt de asbestdeskundige de inventaris op?

Een asbestinventaris wordt opgesteld na inspectie. Hieronder kun je lezen hoe de inspectie verloopt:

  • In eerste instantie wordt de technische informatie verzameld over de plannen, de opbouw en de geschiedenis van het gebouw.
  • Vervolgens inspecteert onze specialist het volledige gebouw.

Dankzij onze voorkennis, expertise, observaties en analyses kunnen wij snel en eenvoudig de asbestmaterialen opsommen. Alle belangrijke informatie wordt vervolgens gebundeld, waarna een asbestinventaris, sloopvervolgingsplan of asbesttest wordt opgesteld.

Wil je vrijwillig een asbestinventaris op laten stellen?

Overweeg je om een inventaris te laten opstellen voor een asbesttest? Iedere eigenaar is in de toekomst verplicht om over een asbesttest te beschikken voor gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. Het is dus verstandig om vroegtijdig een asbesttest uit te voeren, zodat je in de toekomst niet voor verrassingen komt te staan. De geldigheidsduur van een asbesttest is 10 jaar en kan worden ingekort als er materialen met een hoog risico aanwezig zijn.

Voordat je begint met het opstellen van een asbestinventaris op vrijwillige basis, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met onze specialist, zoals:

  • Wil je een asbesttest laten uitvoeren?
  • Wil je weten of het materiaal asbest bevat of wil je ook veiligheidsmaatregelen treffen?
  • Wil je een destructieve asbestinventaris of niet-destructief asbestinventaris?

Meer informatie over een asbestinventaris?

Heb je vragen over een asbestinventaris?
Neem dan contact met ons op en kom meer te weten over de asbestinventarisatie voor een asbesttest!