Asbestinventaris

Alle stappen van asbestinventaris tot asbestattest

De Vlaamse Regering heeft als doel om al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor het jaar 2001, in kaart brengen. Tegen het jaar 2040 wil men Vlaanderen volledig asbestveilig maken, door actief het asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen. Het asbestattest is dan ook verplicht vanaf eind 2022 bij de verkoop van woningen en gebouwen die voor 2001 gebouwd zijn. Bij Keuringsfirma kan u terecht voor een dergelijke professionele asbestinventaris.

Tegen 2032 moet uiteindelijke iedereen die een gebouw bezit met bouwdatum voor 2001 een asbestattest hebben. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurders van het pand. In gebouwen die na 2000 gebouwd zijn, is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Toch kan het natuurlijk dat u toch twijfels heeft over bepaalde materialen. In het postinterventiedossier vindt u alle informatie over de materialen die gebruikt werden bij de bouwwerken. Dit dossier is verplicht voor alle gebouwen vanaf 1 mei 2001.

 

Wat is het verschil tussen een asbestattest en attestinventaris?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het aanwezige asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het normale, dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens deze inspectie worden bijgevolg nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat daarentegen wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met volledige zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden uit het gebouw.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heb je een vraag of wil je meer informatie?

We denken er graag samen over na – Contacteer ons voor een gesprek