EPC Gemeenschappelijke delen

Vanaf 2022 zal het EPC gemeenschappelijke delen aanwezig moeten zijn voor appartementsgebouwen vanaf 2 wooneenheden. Gebouwen jonger dan 10 jaar zijn hier voorlopig van vrijgesteld. Het EPC - certificaat zelf is 10 jaar geldig, maar moet geactualiseerd worden bij energetische renovaties.

Maar wat valt er nu juist onder de gemeenschappelijke delen? De gemeesnschappelijke delen bevatten sowieso het dak, de buitenmuren en de vloer. Ook de vensters, de deuren en de verlichting van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimtes zoals deze van de inkomhal, de gang of een gedeelde (zit)ruimte. Naast de gebouwschil vallen ook de aanwezige collectieve installaties voor verwarming en de productie van warm water uit het stooklokaal hieronder. Tenslotte worden ook de gegevens over de installaties voor zonne-energie opgenomen.

In tegenstelling met het EPC - Certificaat van een residentieel gebouw, toont het EPC voor de gemeenschappelijke delen geen label. Wel is het een heel handig verslag over de huidige energetische toestand van het gebouw. Dankzij de kleurenbalken en de symbolen kan er afgelezen worden of het schildeel voldoet aan de energiedoelstellingen van 2050. Zo is het EPC voor de gemeenschappelijke delen een handig instrument voor de eigenaars en de beheerders. Het is een bron aan informatie om op een correcte manier energetisch te renoveren en te voldoen aan de energiedoelstelling van 2050.